Get Adobe Flash player
 • 1. veebruaril 1964. aastal loodi Paide Pioneerimaja, kus alustasid tööd pioneeritarkuste ring 20 õpilasega, juhendajaks Mari Millistver, ja kirjasõprade ring 10 õpilasega, juhendajaks Hille Vaher (Holm), kellest sai ka pioneeride maja esimene direktor. Kasutada oli Paide Keskkooli internaadi kasvatajate tuba V. Kingissepa 12 (praegu Posti 12), ringide tunnid toimusid EKP Paide Rajoonikomitee raamatukogu lugemissaalis. Uut õppeaastat alustati juba 11 ringi ja 84 õpilasega, ringide käsutusse saadi kaks klassiruumi. Õppeaasta põhieesmärgiks oli kaasa aidata õpilaste huvide arendamisel, õpilaste vaba aja sisustamisel ja huvitavamaks muutmisel.
 • 1965. aasta esimesest septembrist oli kasutada maja esimene korrus, sest õppetöös osales juba 292 õpilast. Lisaks erinevatele pioneeritöö ringidele töötasid fotoring (juhendaja Hans Birk), mudellennuring (Mati Orumaa), motoring (Aare Männiste), käsitööring (Hille Vaher ja Mari Millistver), rahvatantsuring (Ellu Kaasik), kunstiring (Alice Jänes), teatriring (Saima Merila) ja koduloo ring (Endel Koppel).
 • 1969. aastast hakati rohkem tähelepanu pöörama nn. pioneeritarkuste ringidele, kuid nende kõrval tegutsesid ka muusikaringid, näitering jt.
 • 1973. aastast pöörduti tagasi muusika-, tantsu-, sõnakunsti-, kunsti-, käsitöö-, foto-, mudellennu-, moto-, matka-, koduloo- jmt. ringi juurde. 1. septembrist 1988.a lõpetasid töö kõik pioneeritööga seotud ringid ning traditsioonilistele ringidele lisaks alustas tegevust mitmesuguseid uusihuvialaringe nagu loomasõprade ring, kalameeste ring, voolimise ring, muusikasõprade klubi, nukunäitering, „Kodulinn”, kollektsionääride ring.
 • 1. septembril 1989 nimetati pioneeride maja ümber Paide Rajooni Koolinoorte Huvikeskuseks.
 • 1990/91 õppeaastal loodi huvikeskuse filiaalid Türile, Koeru, Järva-Jaani ja Aravetele.
 • 1. jaanuarist 1991 nimetati kool ümber Järvamaa Huvikeskuseks, Türi filiaalist moodustati Türi Huvikool.
 • 1. septembrist 1991 jätkus töö uuel aadressil, Rüütli tänava majades 6, 8 ja 10. Ringides kehtestati õppetasu „õppeprotsessi paremaks korraldamiseks ja õppemateriaalse baasi tugevdamiseks” (Järva Maakonnavalitsuse määrus nr 128, 19.juunist 1991).
 • 14. septembrist 1991 alustas huvikeskuse juures Ann-Liis Randrüüdi eestvedamisel tööd võimlemiskool, mis 1. septembrist 1996 iseseisvus.
 • 1. märtsist 1998 jätkus töö uutes ruumides Paide Kultuurikeskuse IV korrusel.
 • 1. septembrist 1999 alustas tööd tulevase kunstikooli I klass.
 • 1. jaanuarist 2001 lahkusid huvikeskusest laulu- ja võimlemisringid, et moodustada Sirje Graubergi laulukool ja võimlemisklubi „Ingrid”.
 • 2003. aasta sügisest korraldab Paide Huvikeskus ülemaakondlikku joonistusvõistlust „Järvamaa parim noor kunstnik”. Sellest osavõtt on seni olnud aktiivne.
 • 23. märtsist 2004 sai kunstikool Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusloa. Põhiaineteks on joonistamine, maal, kompositsiooni- ja vormiõpetus, kunstiajalugu; lisaaineteks graafika, kirja-, moe- ja rahvakunst, arvutigraafika ja tegevuskunst.
 • 5. mail 2006 lõpetas kunstikooli I lend.
 • 1. septembrist 2007 on uueks asukohaks Lai tn 33. Lisaks kunstikoolile töötavad: kunstiringid, kirjakunsti ring, käsitööringid, keraamika ja klaasiring, arvutikunsti ring, fotograafia ring, meisterdamise ja voolimise ring.